Försäkring vid renovering – ett måste

När du genomför en renovering av hus eller bostadsrätt är det viktigt att se över sitt försäkringsskydd lite extra. Både för egen del och för de hantverkare du anlitar. Vanliga hemförsäkringen kan nämligen visa sig värdelös om olyckan är framme i samband med en badrumsrenovering, en tillbyggnad eller något annat bygg- eller renoveringsarbete.

Hantverkarens ansvar och försäkringar

Dels måste den hantverkare (eller annan entreprenör) du anlitar ha relevanta försäkringar. Är du själv byggherre för ett större byggprojekt kan även du vara tvungen att skaffa dessa försäkringar. Det kan röra sig om allriskförsäkring, byggfelsförsäkring, ansvarsförsäkring och färdigställandeskydd. Hör alltid med den du anlitar om de har de relevanta försäkringarna, och dubbelkolla gärna med relevant branschorganisation vid behov.

Ditt ansvar och försäkringar vid renovering

Även om hantverkarens försäkringar ska täcka olyckor och merkostnader som dyker upp under en renovering så kan tvister uppstå om vem som ansvarar för vad. I sådana lägen är det extremt viktigt att du själv har ett bra försäkringsskydd från ditt försäkringsbolag.

En del hemförsäkringar för bostadsrätt, radhus eller villa omfattar vissa typer av skydd för skador som uppkommer vid renovering medan andra inte gör det. Steg ett är alltså att höra med din försäkringsgivare om exakt vad din försäkring täcker, och ifall den behöver utökas under tiden för byggprojektet.

Läs om mer om att hitta rätt försäkringsbolag: Försäkring för villa eller radhus | Försäkring för bostadsrättSå väljer du rätt hemförsäkring