Uppvärmning av hus: Här är dina alternativ

Att välja rätt uppvärmning till ditt hus är ett av de enskilt viktigaste valen du gör som husägare. Det är en fråga om pengar, klimat, trivsel och enkelhet där alla faktorer måste vägas mot varandra. För att hjälpa dig på traven har Hemmaguiden därför satt ihop denna guide till vanliga värmekällor för svenska hus – vilket passar just dig bäst?

Uppvärmningsalternativen listas i bokstavsordning med fördelar, nackdelar och ungefärligt pris listat.

Bergvärme

Så funkar bergvärme: Ett djupt hål borras på tomten. En slang för upp värme från hålet och en bergvärmepump använder högt tryck för att generera varmvatten som värmer huset.

Fördelar: Extremt effektivt, en värmepump med bergvärme kan stå för 70-90 procent av husets hela energibehov. Endast vid väldigt kalla dagar behöver du komplettera med en elpatron. ROT-avdrag ges vid installation, du betalar alltså bara halva priset för borrning och installation. Många installatörer verksamma vilket gör att du enkelt kan jämföra priser vid installationen. Kräver mycket lite av husägaren när den väl är installerad.

Nackdelar: Dyr investering. Kan fungera sämre om tomtmarken inte är optimal. Kräver tillstånd från kommunen.

Pris: Normalt pris för bergvärme ligger på mellan 120 000  – 160 000 kronor och en bergvärmepump brukar löna sig efter cirka 8-12 år (då har du tjänat in kostnaden för installationen).

Fjärrvärme

Så funkar fjärrvärme: Vatten värms upp i en central anläggning och distribueras sedan till fastigheter genom fjärrvärmesystem.

Fördelar: Enkelt och ingen kostnad för investering om fjärrvärmeledning redan finns. Billigare än exempelvis oljepanna.

Nackdelar: Dyrare än uppvärmning med värmepump. Fjärrvärmepriser kan variera och kan leda till dyrare kostnad i framtiden.

Pris: Snittpriset för fjärrvärme i Sverige ligger på 85-95 öre/kwh.

Frånluftsvärmepump

Så funkar frånluftsvärme: Ett mekaniskt ventilationssystem ihop med frånluftsvärmepumpen återanvänder den varmluft som finns i huset, till både uppvärmning och varmvatten.

Fördelar: För dig med mekanisk ventilation är det mycket kostnadseffektivt att använda frånluft. Billig installationskostnad. Kräver inga särskilda tillstånd. Installationen berättigar till ROT-avdrag på arbetskostnaden.

Nackdelar: Behöver kompletterande värmekälla. Kräver visst underhåll, till exempel regelbundna byten av filter.

Pris: Räkna med en kostnad på mellan 30 000 – 50 000 kr för värmepump och installation.

Jordvärme (markvärme)

Så funkar jordvärme: Samma princip som bergvärme, med skillnaden att värmeslangen läggs på stor yta på bredden istället för i ett hål.

Fördelar: Mycket effektivt och något billigare än bergvärme att installera. Kan täcka en väldigt stor del av ett hus behov av värme. Ger rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaden.

Nackdelar: Kräver tillstånd från kommunen. Tar mycket yta i anspråk, räkna på mellan 400 – 650 kvadratmeter tomt. Relativt dyr investeringskostnad.

Pris: Ungefärlig kostnad ligger på 100 000 – 150 000 kronor, återbetalningstiden är cirka 8-12 år.

Luft/luftvärme

Så funkar luft/luftvärme: Luft sugs in i värmepumpens utedel, värms upp under tryck, och blåses sedan in i huset av inomhusdelen.

Fördelar: Mycket billig och effektiv på öppna planytor. Kan även användas för luftkonditionering på sommaren.

Nackdelar: Täcker inte hela värmebehovet. Fungerar dåligt i större hus med många rum.

Pris: En installation av luft/luftvärmepump kostar mellan 15 000 – 30 000 kronor.

Luft/vattenvärme

Så funkar luft/vattenvärme: Värmepumpen suger in utomhusluft och under tryck värms denna luft upp och förs sedan in i ditt hus distributionssystem för värme (vattenburet).

Fördelar: Väldigt effektivt utan att du behöver borra eller gräva på tomten. Efter installation krävs mycket sällan handpåläggning från dig som ägare. ROT halverar arbetskostnaden vid installation. Många installatörer i hela Sverige ger möjlighet till bra prisjämförelser.

Nackdelar: Inte like effektiv som bergvärme eller jordvärme. Fungerar sällan optimalt i nordligaste Norrland på grund av för kallt klimat.

Pris: En luft/vattenvärmepump kostar totalt mellan 80 000 – 130 000 kr att köpa och installera och brukar ha en återbetalningstid på cirka tio år.

Olja

Så funkar värme med olja: Klassisk förbränning av fossilt bränsle. En oljepanna använder hettan från oljan för att värma huset.

Fördelar: Oftast enkelt att sköta med lite handpåläggning.

Nackdelar: Dyrt. Skadligt för miljön. Beroende av mycket varierande oljepriser vilket skapar osäkerhet.

Pris: Att värma med olja kostar ungefär 1,50 kr/kwh (att jämföra med t.ex. bergvärme som ligger på mellan 0,28-0,32 kr/kwh).

Pellets

Så funkar pelletsvärme: Pellets bränns i en pelletsbrännare eller pelletskamin och värmen fördelas sedan via ett vattenburet värmesystem i huset. Husägaren köper in pellets vid behov eller avtalar om regelbundna leveranser från leverantör.

Fördelar: Relativt billigt, enkelt att justera förbränningen och värmen beroende på årstid eller andra förutsättningar.

Nackdelar: Kräver en hel del av dig som husägare, både att säkerställa regelbundna leveranser av pellets samt att påfyllningen av pellets till förbrännaren fungerar. Pellets fluktuerar också i pris vilket ger en viss osäkerhet för kostnaden för värmen.

Pris: En installation av pelletsbrännare med panna och förråd kostar mellan 50 000 – 80 000 kr.

Solvärme

Så funkar luft/vattenvärme: Solfångare placeras på tak, fasad eller fristående på tomten och genererar värme till en ackumulatortank eller varmvattenberedare.

Fördelar: Extremt miljövänligt. Fungerar bra i framför allt sydliga delarna av Sverige. Kan täcka upp till 50 procent av ett normalstort hus behov av värme.

Nackdelar: Behöver kompletteras med ytterligare värmekälla. Dyr investeringskostnad. Du kan behöva bygglov.

Pris: En typisk installation av solvärme kostar cirka 70 000 – 120 000 kr, installationen ger rätt till ROT-avdrag.